aktualności klasztoru Poznań wróć

Życzenia Wielkanocne


15 kwietnia, 2017

Drodzy Archidiecezjanie!
Liturgia paschalna noc Zmartwychwstania nazywa „nocą pełną blasku”. To bowiem właśnie wtedy, gdy świat okrywały ciemności, dokonał się cud, który przekracza ludzkie wyobrażenia. W ukryciu przed ludzkimi oczami rozbłysło pochodzące z nieba światło nadziei.
Przez swój powrót do życia Chrystus udowodnił, że wszystko, co głosił, jest prawdą. Światu, który wartości uważa za zmienne, a prawdę – za rzecz osobistych przekonań, Zmartwychwstały głosi, że Prawda istnieje i znajduje ją każdy, kto słucha Jego głosu. Ten, który pokonał własną śmierć, jest w stanie pokonać także śmierć naszą. I chociaż na myśl o końcu ziemskiego bytowania ludzkie serce drży, to jednak wiara w Zmartwychwstałego daje głęboką nadzieję, że w naszym życiu ostatnie słowo nie należy do śmierci i do grobu, ale do Chrystusa, Pana życia.

Radosna wieść o zwycięstwie nad śmiercią, grzechem i szatanem rozeszła się po świecie dzięki uczniom, którzy osobiście spotkali Zmartwychwstałego. Posłani przez Niego aż po krańce świata, stali się świadkami budzącymi wielkanocną nadzieję w każdym ludzkim sercu.
Drodzy Siostry i Bracia!
W roku duszpasterskim, w którym Kościół przypomina nam ten sam misyjny nakaz „Idźcie i głoście”, życzę Wam osobistego doświadczania mocy Zmartwychwstałego Pana. On bowiem naprawdę żyje i my – podobnie jak pierwsi uczniowie – możemy Go w Kościele spotykać w modlitwie, w sakramentach i w słowie Bożym. Niech z tych spotkań rodzi się pragnienie świadczenia o Zmartwychwstałym wobec każdego napotkanego człowieka.

Życzę też wiele pogody ducha, wzajemnej miłości w rodzinach, prawdziwego odpoczynku, zdrowia oraz wszelkiej doczesnej pomyślności.
Na radosny czas świętowania i na trudy codziennego życia z serca Wszystkim błogosławię!

+ Stanisław Gądecki – Arcybiskup Metropolita Poznański

Życzenia od Wspólnoty – Wielkanoc 2017

Drodzy Bracia i Siostry!

Złączeni z Wami w przeżywaniu w naszej Bazylice św. Józefa –

wielkiej Tajemnicy naszego zbawienia – Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa – życzymy

–  głębokiej wiary, aby nas nie ogarnął zamęt, nadziei na nowe życie, które oparte na szukaniu mocy w Jezusie Zmartwychwstałym otwiera na niebo  i trwania w trudzie codziennej dobroci wobec tych bliskich i tych dalekich czy to przez swoje postępowanie czy poglądy.

Niech nowe życie, które ofiaruje nam Zmartwychwstały Pan,  rozkwitnie i zaowocuje w naszych sercach i przełoży się na nasze słowa i czyny, abyśmy mogli być świadkami Jego zwycięstwa.

– fr. Wojciech od Jezusa Ukrzyżowanego ocd.