Duszpasterstwo Związków Niesakramentalnych

Duszpasterstwo Związków Niesakramentalnych

 „Razem z Synodem wzywam gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych do okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się oni odłączeni od Kościoła, skoro mogą, owszem, jako ochrzczeni, powinni uczestniczyć w jego życiu. Niech będą zachęcani do słuchania Słowa Bożego, do uczęszczania na Mszę świętą, do wytrwania w modlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, do wychowywania dzieci w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę. Niech Kościół modli się za nich, niech im dodaje odwagi, niech okaże się miłosierną matką, podtrzymując ich w wierze i nadziei.” Familiaris consortio, III, 84

Temat tego roku: Credo – wyznanie wiary

Spotkania

spotkania duszpasterstwa odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 18.45, (I pon. Msza św., 18.00 w Sanktuarium)

od października do końca czerwca,

spotkania odbywają się w klasztorze w sali św. Józefa.

I poniedziałek – Msza św. z homilią w Kościele/ Po niej agapa

II poniedziałek – konferencja, 30 min, dzielenie się

III poniedziałek – Lectio Divina, Lektura czytań na kolejną niedzielę, dzielenie się Słowem Bożym

IV poniedziałek – Msza św. lub modlitwa

Można też umówić się na osobistą rozmowę z duszpasterzem o. Aleksandrem

Wystarczy zadzwonić na numer klasztoru i poprosić o rozmowę.

Telefon do klasztoru, w godzinach dyżuru furty: 9.00-13.00 i 15.00-19.00: 61 852 92 93

Karmelici Bosi
ul. Działowa 25
61-747 Poznań  e-mail: poznan@karmelicibosi.pl

pomocne linki:

pomoc rodzinie

http://www.archpoznan.pl/content/view/85/88/

metropolitalny sąd duchowny

http://www.archpoznan.pl/content/view/49/64/

ciekawe strony:

http://www.archpoznan.pl/content/view/585/135/

rekolekcje:

http://www.spotkaniamalzenskie.pl/pl/rekolekcje-dla-powtornych-zwiazki-po-rozwodzie