Sympozjum mp3

Poniżej za autorami prelekcji znajdują się pliki mp3 do odsłuchania. Zapraszamy.
SYMPOZJUM, 15-17 LISTOPADA 2018. POZNAŃ, KARMELICI BOSI. UL. DZIAŁOWA 25
KARMEL TEREZJAŃSKI – DAR POCZĄTKU I TRWANIA.
450-LECIE POWSTANIA PIERWSZEJ WSPÓLNOTY KARMELITÓW BOSYCH
(DURUELO 1568)
400-LECIE PRZYBYCIA KARMELITÓW BOSYCH DO POZNANIA (1618)

15 listopada, godz. 17.00
Zakony w Poznaniu na początku XVII wieku – o. Piotr Neumann OCD,
Poznań, UAM, mp3.
Rola św. Teresy od Jezusa w powstaniu wspólnoty karmelitów bosych w Duruelo – o.
Wojciech Ciak OCD, Warszawa, mp3
Życie św. Jana od Krzyża i ideał Karmelu Terezjańskiego – o. Vojtech Kohut OCD,
Arenzano (Italia), mp3

16 listopada, godz. 17.00
Geneza i początki klasztoru karmelitów bosych w Poznaniu – o. Piotr Neumann OCD,
Poznań, UAM, mp3
Główne postacie wśród pierwszych karmelitów bosych: Antoni od Jezusa, Jan od
Krzyża, Hieronim Gracjan, Mikołaj Doria – o. Wojciech Ciak OCD, Warszawa, mp3
Przestrogi duchowe – ideał życia zakonnego albo wskazówki na drogę do świętości – o.
Vojtech Kohut OCD, Arenzano (Italia), mp3

Sobota, 17 listopada, godz. 17.00
Życie i działalności poznańskich karmelitów bosych w świetle kroniki klasztornej – o.
Piotr Neumann OCD, Poznań, UAM, mp3
Od pierwszej wspólnoty w Duruelo do zakonu karmelitów bosych – o. Paweł Hańczak
OCD, Kraków, mp3
Życie teologalne – właściwy kontekst do modlitwy terezjańskiej – o. Vojtech Kohut OCD,
Arenzano (Italia), mp3

 

 

Dzień pierwszy

  1. o. Piotr Neumann, Zakony w Poznaniu na początku 17 wieku

 

 

 

 

Dzień drugi

Geneza i początki klasztoru karmelitów bosych w Poznaniu – o. Piotr Neumann OCD,
Poznań, UAM
Główne postacie wśród pierwszych karmelitów bosych: Antoni od Jezusa, Jan od
Krzyża, Hieronim Gracjan, Mikołaj Doria – o. Wojciech Ciak OCD, Warszawa
18.20-18.40 Przerwa
Przestrogi duchowe – ideał życia zakonnego albo wskazówki na drogę do świętości – o.
Vojtech Kohut OCD, Arenzano (Italia)

Dzień trzeci