Rodzina Szkaplerzna

Spotkania Rodziny Szkaplerznej odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Rozpoczynają się Mszą świętą o godzinie 17.00. Potem następuje nabożeństwo przed wystawionym do adoracji Najświętszym Sakramentem z litanią, zależne od okresu liturgicznego. Zwykle jest to litania do Matki Bożej. Po nabożeństwie jest możliwość przystąpienia do Szkaplerza Świętego.

Rodzina Szkaplerzna jest formą pomocy w rozwijaniu pobożności poprzez nabożeństwo do Matki Bożej. Jej zasadniczym celem jest kształtowanie w osobie wierzącej serca oddanego Jezusowi na wzór Maryi poprzez naśladowanie Jej cnót, zwłaszcza czystości, pokory, prostoty i miłości bliźniego.

Po zakończonej części modlitewnej osoby chętne udają się do sali „Przystań Świętego Józefa”, gdzie ma miejsce spotkanie formacyjne.

Przyjęcie Szkaplerza Świętego

Zasadniczo, przyjęcie do Szkaplerza odbywa się w III niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 17.00. Gdyby jednak ktoś chciał przyjąć szkaplerz w innym terminie, prosimy o zgłoszenie się do zakrystii.