Rodzina Szkaplerzna

Marzec 13, 2017

Rodzina Szkaplerzna jest formą pomocy w rozwijaniu pobożności poprzez nabożeństwo do Matki Bożej. Jej zasadniczym celem jest kształtowanie w osobie wierzącej serca oddanego Jezusowi na wzór Maryi poprzez naśladowanie Jej cnót, zwłaszcza czystości, pokory, prostoty i miłości bliźniego.

Spotkania odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Rozpoczynają się Mszą świętą o godzinie 17.00. Potem następuje nabożeństwo przed wystawionym do adoracji Najświętszym Sakramentem z litanią, zależne od okresu liturgicznego. Zwykle jest to litania do Matki Bożej.

Następnie jest możliwość przystąpienia do Szkaplerza Świętego.

Po zakończonej części modlitewnej osoby chętne udają się do sali „Przystań Świętego Józefa”, gdzie ma miejsce spotkanie formacyjne.

Przyjęcie Szkaplerza Świętego

Zasadniczo, przyjęcie do Szkaplerza odbywa się w III niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 17.00. Gdyby jednak ktoś chciał przyjąć szkaplerz w innym terminie, prosimy o zgłoszenie się do zakrystii.