aktualności klasztoru Poznań wróć

spowiedź i komunia w czasach zarazy


23 marca, 2020

Zanim zdecydujesz się udać się do spowiedzi, rozważ czy jesteś w poważnej konieczności i w stanie grzechu ciężkiego. 

W DNI POWSZEDNIE SPOWIADAMY W GODZ.: 09.00-11.00 ORAZ 16.15-17.45. W niedzielę na pół godz. przed Mszą św. Nie spowiadamy w czasie Mszy św. Przygotuj się, przywołaj kapłana dzwonkiem i udaj się do kaplicy Jezusa Ukrzyżowanego.

  1. Skorzystaj z dyspensy od niedzielnej Mszy św. i wejdź w komunię duchową uczestnicząc w transmisji Mszy św. Komunia duchowa to wyznanie wiary w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii oraz wzbudzenie w swoim sercu gorącego pragnienia zjednoczenia z Jezusem.
  2. Zanim zdecydujesz się na wyjście z domu, by udać się do spowiedzi (w obecnym w czasie ryzyka zarażenia innych i siebie) rozważ czy jesteś w poważnej konieczności spowiedzi i w stanie grzechu ciężkiego. Ocenę pozostawia się każdej osobie, która rozważa spowiedź.
  3. Jeśli w ogóle musisz wyjść z domu, aby przyjąć komunię świętą, a nie masz możliwości spowiedzi, to mając możliwość przystąpić do komunii św., wzbudź w sobie żal doskonały, który upoważnia do przystępowania do komunii świętej. „Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (Katechizm Kościoła Katolickiego 1452).
  4. Żal wynika z miłości do Boga, a jest:
  • bólem z powodu popełnionego grzechu,  wynikającym z miłości do Boga,
  • prośbą o przebaczenie grzechów,
  • decyzją o nawróceniu podjętą w sercu.

5. Przed przyjęciem komunii św. należy podjąć postanowienie o przystąpieniu do indywidualnej spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe.

6. Z tej możliwości mogą skorzystać katolicy przekonani, iż otrzymają rozgrzeszenie w konfesjonale.

Kodeks Prawa Kanonicznego przewiduje, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. „Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny” .