Bracia

O. WOJCIECH CIAK

Przeor, rektor kościoła, kustosz Sanktuarium, wiceprezes Flos Carmeli , odp. za Piwnicę Duchową, cenzor, opiekun Grupy Betania, Wspólnoty św. Moniki, Wspólnoty Niewidzialnego Klasztoru JP II

O. JAKUB KAMIŃSKI

IV radny Prowincji, I radny klasztoru, magister kleryków,rektor WSD, spowiednik w Seminarium Archidiecezjalnym, redaktor Pod płaszczem Maryi, dyrektor Biblioteki prow., opiekun Wspólnoty Czcicieli M. B. z Góry Karmel, spowiednik sióstr

O. JAN KANTY STASIŃSKI

Opiekun Harcerzy

O. PLACYD OGÓREK

Wykładowca na UKSW, asystent OCDS w Szczecinie, spowiednik Sióstr , cenzor

O. JÓZEF SYNOWIEC

Spowiednik w Sanktuarium.

O. MARIUSZ JASZCZYSZYN

Spowiednik sióstr, przewodnik po Sanktuarium

O. STANISŁAW PLEWA

Kustosz peregrynacji św. Józefa w kopii jego obrazu po archidiecezji poznańskiej

O. PIOTR NEUMANN

Delegat Prow. dla Karmelitanek Bosych, archiwista Prowincji, Sekretarz Kapituły konw., kronikarz, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydz. Teol. UAM, profesor UAM, kierownik Zakładu Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła

O. KRZYSZTOF PAWŁOWSKI

Dyrektor Instytutu Duchowości „Carmelitanum”

O. SERGIUSZ NIZIŃSKI

Adiunkt Wydziału Teologicznego UAM, cenzor, duszpasterz akademicki, egzorcysta

O. SZCZEPAN MACIASZEK

II Radny Prowincji, prezes Wydawnictwa „Flos Carmeli”, asystent OCDS w Poznaniu, opiekun grupy duszpasterstwa mężczyzn,

O. TOMASZ LITWIEJKO

Promotor powołań, magister postulatu, socjusz magistra kleryków, doradca psychologiczny SPCh, ekonom mszalny, duszpasterz grupy młodzieży „Karmelove”

O. MAREK KĘPIŃSKI

Spowiednik w Sanktuarium

O. ALEKSANDER MARIA SZCZUKIECKI

Duszpasterz małżeństw niesakramentalnych, opiekun Karmelitańskiej Wspólnoty Rodzin Bł. Ludwika i Zelii Martin, redaktor portalu karmelicibosi.pl

BR. GRZEGORZ LOKSZTEJN

Ekonom klasztoru i mszalny

BR. JONAS LABANAUSKAS

Zakrystian

BR. DK. JÓZEF TRACZ

BR. KAMIL MINDA

Kleryk III roku WSD

BR. IHNAT PADARETSKI

Kleryk III roku WSD

BR. BOGUSŁAW WIELGOSZEWSKI

Kleryk II roku WSD

BR. ADAM LEGIN

Juniorysta, zakrystian

BR. KRZYSZTOF DUDA

Kleryk I roku WSD