Wyższe Seminarium Duchowne

 

                                                                                 Wyższe Seminarium Duchowne Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej

Integralną część wspólnoty zakonnej poznańskiego klasztoru Karmelitów Bosych stanowi wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej. Jest to grupa karmelitów – studentów, którzy, rozeznając wraz z Kościołem drogę ku przyjęciu święceń prezbiteratu, podejmują studia filozoficzno-teologiczne. Nasi bracia korzystają z gościnności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, gdzie uczestniczą w wykładach. Wspomniane WSD Towarzystwa Chrystusowego funkcjonuje jako filia Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie – Collegium Bobolanum – prowadzonego przez Jezuitów. Obecnie, w roku akademickim 2019/2020, rektorem naszego karmelitańskiego seminarium jest o. dr hab. Piotr Neumann OCD, prof. UAM, a wychowawcą braci kleryków jest o. dr hab. Sergiusz Niziński OCD, prof. UAM. Wspólnota seminaryjna liczy siedmiu braci studentów oraz jednego brata juniorystę, czyli brata biorącego aktywny udział w karmelitańskiej formacji zakonnej – wspólnej dla wszystkich braci, który jednak nie przygotowuje się do sakramentu święceń, a tym samym nie bierze aktywnego udziału w wykładach. Seminaryjną grupę braci karmelitów tworzą:

dk. Ihnat Padaretski OCD (VI rok)
Bogusław Wielgoszewski OCD (V rok)
Andrzej Pruszkowski OCD (III rok)
Arnas Vainauskas OCD (III rok)
Piotr Mikołajczyk OCD (III rok)
Paweł Żuk OCD (II rok)
Bartosz Dalaszyński OCD (II rok)
Arūnas Juodinis OCD ( brat juniorysta)