Wyższe Seminarium Duchowne

                         

                                                                              Wyższe Seminarium Duchowne Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej

Integralną część wspólnoty zakonnej poznańskiego klasztoru Karmelitów Bosych stanowi wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej. Jest to grupa karmelitów – studentów, którzy, rozeznając wraz z Kościołem drogę ku przyjęciu święceń prezbiteratu, podejmują studia filozoficzno-teologiczne. Nasi bracia korzystają z gościnności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, gdzie uczestniczą w wykładach. Wspomniane WSD Towarzystwa Chrystusowego funkcjonuje jako filia Akademii Katolickiej w Warszawie (dawniej Papieski Wydział Teologiczny) – Collegium Bobolanum – prowadzonego przez Jezuitów. Obecnie, w roku akademickim 2020/2021, rektorem naszego karmelitańskiego seminarium jest o. dr hab. Piotr Neumann OCD, prof. UAM, a wychowawcą braci kleryków jest o. dr hab. Sergiusz Niziński OCD, prof. UAM. Wspólnota seminaryjna liczy ośmiu braci studentów oraz jednego brata juniorystę, czyli brata biorącego aktywny udział w karmelitańskiej formacji zakonnej – wspólnej dla wszystkich braci, który jednak nie przygotowuje się do sakramentu święceń, a tym samym nie bierze aktywnego udziału w wykładach. Seminaryjną grupę braci karmelitów tworzą:

Bogusław Wielgoszewski OCD (VI rok)
Andrzej Pruszkowski OCD (IV rok)
Arnas Vainauskas OCD (IV rok)
Piotr Mikołajczyk OCD (IV rok)
Paweł Żuk OCD (III rok)
Bartosz Dalaszyński OCD (III rok)
Andriej Lutski OCD (I rok)
Bartłomiej Głuch OCD (I rok)
Arūnas Juodinis OCD (brat juniorysta)