Wyższe Seminarium Duchowne

                         

                                                     Wyższe Seminarium Duchowne Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej

 

 

Integralną część wspólnoty zakonnej poznańskiego klasztoru Karmelitów Bosych stanowi wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej. Jest to grupa braci-studentów, którzy, rozeznając wraz z Kościołem drogę ku przyjęciu święceń prezbiteratu, podejmują studia filozoficzno-teologiczne.

Nasi bracia uczestniczą w wykładach na Wydziale Teologicznym UAM. Oprócz wymaganych przedmiotów, bracia wybierają przedmioty fakultatywne, rozwijając swoją wiedzę m.in. w obszarach Biblii, filozofii, języków klasycznych.

Od roku akademickiego 2023/2024 rektorem Seminarium i wychowawcą (Magistrem) braci kleryków został o. Michał Swarzyński OCD.  Seminaryjną grupę braci karmelitów tworzą:

 

  1. diakon Piotr Mikołajczyk OCD (VI rok)
  2. diakon Paweł Żuk OCD (VI rok)
  3. Bartłomiej Głuch OCD (IV rok)
  4. Marek Jurzak OCD (II rok)

***

Kontakt:

WSD Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej
Ul. Działowa 25
61-747 Poznań

Nr konta: 03 1600 1462 1848 8772 2000 0036

Dziękujemy za wszelkie wsparcie modlitewne i materialne – odwdzięczamy się modlitwą za naszych Dobrodziejów.