Wyższe Seminarium Duchowne

Styczeń 19, 2019

Wyższe Seminarium Duchowne Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej

 Integralną część wspólnoty zakonnej poznańskiego klasztoru Karmelitów Bosych stanowi wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Karmelitów Bosych Prowincji Warszawskiej. Jest to grupa karmelitów – studentów, którzy, rozeznając wraz z Kościołem drogę ku przyjęciu święceń prezbiteratu, podejmują studia filozoficzno-teologiczne.                    Nasi bracia korzystają z gościnności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, gdzie uczestniczą w wykładach. Warto podkreślić, że WSD Towarzystwa Chrystusowego funkcjonuje jako filia Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie – Collegium Bobolanum – prowadzonego przez Jezuitów.

Obecnie, w roku akademickim 2018/2019, rektorem naszego karmelitańskiego seminarium jest o. dr hab. Piotr Neumann OCD, prof. UAM, a wychowawcą braci kleryków jest o. dr Sergiusz Niziński OCD. Wspólnota seminaryjna liczy 6 braci, są to:

  • Ihnat Padaretski OCD (V rok)
  • Bogusław Wielgoszewski OCD (IV rok)
  • Andrzej Pruszkowski OCD (urlop dziekański III rok)
  • Piotr Mikołajczyk OCD (II rok)
  • Paweł Żuk OCD (I rok)
  • Bartosz Dalaszyński OCD (I rok)