OCDS

Marzec 8, 2017

Naszym powołaniem jest szukanie, poznawanie, doświadczanie Boga na drodze modlitwy i kontemplacji w warunkach świeckiego życia oraz dzielenie się z innymi naszą wiarą w Miłosierną Miłość Boga do każdego człowieka.

Najświętsza Dziewica Maryja jest dla nas wzorem słuchania Słowa Bożego i kierowania się Nim w życiu.

Zapraszamy na stronę www.poznan.ocds.pl