Kontakt

adres:

Klasztor Karmelitów Bosych
ul. Działowa 25
61-747 Poznań

tel:

61-852-92-92

61-853-28-41

fax:

e-mail:

poznan@karmelicibosi.pl

web:

http://poznan.karmelicibosi.pl

konto bankowe:

właściciel konta:

j.w.

numer rachunku:

18 1240 1763 1111 0000 1813 4117

Furta klasztorna/ księgarnia czynna
Dni powszednie w godz. 9.00-13.00                               oraz godz.15.00-19.00
Niedziele i Uroczystości w godz.9.00-13.00