Wydawnictwo Flos Carmeli

Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych

 

Flos Carmeli // Kwiecie Karmelu,
vitis florigera // Kwiecista Winnico,
Splendor coeli // Ozdobo niebios,
Virgo Puerpera // Matko – Dziewico,
singularis. // O najwspanialsza!

 

Mater mitis, // Matko łagodna,
sed viri nescia // Czysta i wierna,
carmelitis // Dzieciom Karmelu,
da privilegia, // Bądź miłosierna,
Stella maris. // O Gwiazdo morza!

 

Nasze Wydawnictwo zostało założone w 1999 r. Zajmujemy się wydawaniem tytułów należących do klasyki mistyki, a także książek z duchowości, mariologii szkaplerznej, nauki i praktyki modlitwy…

Zapraszamy na: www.floscarmeli.pl