Grupa Modlitwy Kontemplacyjnej

Grupa Modlitwy Kontemplacyjnej spotyka się, aby pogłębiać osobiste doświadczenie modlitwy uczestników. Przebieg spotkania jest bardzo prosty i ma tradycyjną formę: lectio (czytanie), meditatio (rozważanie),  oratio (modlitwa spontaniczna),  contemplatio (modlitwa kontemplacyjna). W czasie spotkania czytamy także dokumenty Kościoła oraz dzieła wielkich świadków modlitwy. Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godzinie 19.00 w podziemiach kościoła Karmelitów Bosych w Poznaniu. Spotkanie trwa około godziny i jest otwarte dla wszystkich.
„Grupy modlitwy kontemplacyjnej Przyjaciół Miłości Miłosiernej spotykają się wokół Słowa w formie Lectio Divina i opierają się na Tradycji Kościoła, a szczególnie na nauczaniu św. Jana od Krzyża i św. Teresy z Avila. Pragniemy, aby modlitwa wewnętrzna prowadziła nas do komunii z miłującym Bogiem.’ Zapraszamy na naszą stronę KLIKNJI
Źródło: http://www.przyjacielemm.pl/
‘[…] każdy, kto podejmuje wezwanie Ducha do modlitwy kontemplacyjnej, będzie zaproszony do tego, by uspokajać zmysły i umysł, a podejmować najprostszą drogę trwania
w obecności Bożej. Najprostszą w znaczeniu prostoty,
a nie łatwości. […]
[…] by utrzymać myśl w prostym adoracyjnym skupieniu
na Bogu żyjącym we wnętrzu człowieka. Jednym z najbardziej znanych i uświęconych wielowiekowa tradycją sposobów jest modlitwa monologiczna (modlitwa jednego słowa), podczas której powtarza się w duchu słowo modlitewne w celu przytrzymywania naszej uwagi przy Bogu. […] W modlitwie nie chodzi nam nigdy o perfekcyjną koncentrację, lecz o czułe, pełne łagodności i radości, miłosne trwanie w Obecności Bożej. Słowo powtarzane w ciszy serca może nam w tym pomóc. […] Najbardziej znana jest modlitwa Jezusowa w której powtarza się święte imię Jezus, można jednak wybrać dowolne słowo,
a nawet zdanie z Pisma Świętego[…]’
Źródło: ‘Wprowadzenie do modlitwy kontemplacyjnej’  M. Gajda