Środy św. Józefa

Grudzień 13, 2016

W każdą środę o godz. 18.00 sprawowana jest Msza św. w intencjach składanych w Sanktuarium. W poszczególne środy, polecając św. Józefowi wszystkie intencje, ofiarę Mszy św. składamy:

I środa m-ca: za narzeczonych i przygotowujących się do sakramentu małżeństwa

II środa m-ca: za matki w stanie błogosławionym i rodziców pragnących potomstwa

III środa m-ca: o świętość, miłość i jedność małżeństw

IV środa m-ca: za rodziny rozbite i małżonków żyjących w separacji