Postulat

         Postulat jest pierwszym etapem formacji do życia zakonnego. Trwa niespełna jeden rok. To czas, w którym kandydaci do zakonu mogą z bliska przyjrzeć się codziennemu życiu w klasztorze i charyzmatowi karmelitańskiemu. Postulat to również przestrzeń rozeznania swojego powołania.

Postulanci tworzą odrębną wspólnotę w ramach klasztoru poznańskiego, choć uczestniczą również w niektórych punktach dnia wspólnie z ojcami i braćmi klerykami. Nie noszą jeszcze habitów, a jedynie specjalne bluzy, nazywane „melotkami”. Nie są związani ślubami zakonnymi, ale starają się do nich przygotować.

Plan dnia postulantów obejmuje cztery sfery: modlitwę – pracę fizyczną – naukę – odpoczynek.

W ramach modlitwy, postulanci uczestniczą codziennie we mszy świętej, w liturgii godzin oraz różańcowej (wspólnie lub indywidualnie). Poza tym poznają modlitwę wewnętrzną – specyficzną dla duchowości karmelitańskiej.

Praca fizyczna pozwala nie tylko zatroszczyć się o potrzeby klasztoru, ale także daje możliwość wysiłku fizycznegoi nabycia nowych umiejętności, potrzebnych w życiu każdego człowieka. Na naukę składają się cotygodniowe wykłady w ramach Instytutu Duchowości „Carmelitanum”, a także studium zakonne, na którym poznaje się m.in. historię i duchowość Karmelu oraz pogłębia się swoją wiedzę religijną.
Postulanci uczą się również śpiewu liturgicznego i języka hiszpańskiego.

 

Odpoczynek to nie tylko czas wolny, który można poświęcić na czytanie książek, spacery i sport, ale także wspólnotowa rekreacja, która umacnia więzi braterskie we wspólnocie. Każdego dnia jest czas na rozmowy i rozrywki, tj. gry w planszówki czy w tenisa stołowego. Raz w tygodniu postulanci spędzają wspólnie całe popołudnie poza klasztorem, na dłuższych wycieczkach poza miastem lub zwiedzając Poznań i okolice. Od czasu do czasu wychodzą wspólnie do kina, do muzeum czy na lodowisko, a także wyjeżdżają na dłuższe wyjazdy i rekolekcje.

 

Wkroczenie na drogę zakonną nie oznacza zupełnego odcięcia się od świata zewnętrznego. Postulanci mają możliwość kontaktu z rodzinami i przyjaciółmi, a także trzytygodniowe wakacje. Istnieją co prawda pewne ograniczenia, które jednak w rzeczywistości pozwalają skupić się na dobrym rozeznaniu swojego powołania oraz na głębszym przeżywaniu relacji z Bogiem i braćmi we wspólnocie.

Postulat to ważny czas w życiu każdego zakonnika. To wtedy właśnie poznaje się przyszłych współbraci, a także można potwierdzić w sobie pragnienie służby Bogu i ludziom. Nie jest to oczywiście czas pozbawiony trudności, jednakże z Bożą pomocą, wszystko staje się możliwe.

Opiekę nad formacją postulantów sprawuje magister postulatu – o. Gabriel Wójcicki OCD.

 

—————————————————————————————–

WARSZAWSKA PROWINCJA KARMELITÓW BOSYCH
ul. Racławicka 31
02-601 Warszawa

nr konta: 53 1600 1127 1848 8772 2000 0021