Śluby

Sakrament małżeństwa

Informacje dla narzeczonych

Pragnących zawrzeć sakrament małżeństwa w Sanktuarium Karmelitów Bosych pw. Świętego Józefa w Poznaniu przy ul. Działowej 25 prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Terminy

 • Termin należy ustalać z Ojcem Duszpasterzem przynajmniej na trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa. W tym celu prosimy o kontakt poznan@karmelicibosi.pl
 • Gdybyście państwo nie otrzymali szybkiej informacji zwrotnej proszę ponowić mail lub wysłać na: poznan@karmelicibosi.pl
 • Ślubów w naszym kościele udzielamy w soboty przez cały rok, a ponadto w piątki w miesiącu lipcu i sierpniu.
 • Ceremonię sprawujemy także w językach innych niż polski.

Formalności

 • Do parafii Narzeczonej lub Narzeczonego należy dostarczyć niżej wymienione dokumenty obu stron:
  • świadectwo chrztu i bierzmowania: należy uzyskać u ks. Proboszcza parafii, w której odbył się chrzest, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą ślubu;
  • świadectwo ukończenia katechezy ze szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej;
  • dowody osobiste narzeczonych;
  • zaświadczenie z USC o zdolności prawnej do zawarcia związku (nie wcześniej niż 3 m-ce przed datą ślubu) lub odpis zawartego już związku cywilnego;
  • świadectwo nauk przedślubnych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w trzech spotkaniach w Poradni dla Narzeczonych. Bliższe informacje o katechezach przedmałżeńskich i poradniach rodzinnych na stronie http://www.archpoznan.pl/
  • dane personalne świadków ślubu (imię i nazwisko, adres, wiek i zawód).
 • W parafii należy uzyskać zgodę ks. Proboszcza na przyjęcie sakramentu małżeństwa w naszym kościele oraz poprosić o licencję wystawioną na  ks. Trojana Marchwiaka, proboszcza parafii pw. Św. Wojciecha, (ul. Św. Wojciech), na terenie której znajduje się nasz kościół.
 • Uzyskaną licencję należy dostarczyć minimum na dwa tygodnie przed zawarciem związku małżeństwa do biura parafii św. Wojciecha. Po czym należy powiadomić nas o dopełnionych formalnościach. Ewentualne zmiany odnośnie dostarczenia w/w licencji należy uzgodnić z księdzem proboszczem parafii św. Wojciecha (tel. 852-69-85).
 • Biuro w parafii św. Wojciecha dla Narzeczonych otwarte jest wg danych Parafii św. Wojciecha (TU KLIKNIJ).
 • Na kilka dni przed ślubem ( termin umówiony z Ojcem prowadzącym ), ma miejsce spotkanie w naszym kościele w celu omówienia przebiegu i szczegółów ceremonii ślubnej.
 • W dniu ślubu, przed Mszą św., świadkowie przynoszą do zakrystii kartki od spowiedzi przedślubnej narzeczonych oraz obrączki.

Przygotowanie liturgii

 • Liturgii Ślubu w naszym kościele przewodniczy jeden z Ojców Wspólnoty. Można jednak do przewodniczenia lub koncelebry zaprosić kapłana spoza naszej Wspólnoty.
 • Z kapłanem, który przewodniczy liturgii ślubu można dokonać wyboru jej tekstów.

Oprawa muzyczna

 • W czasie mszy ślubnej gra nasz organista mgr Robert Hauptmann, z którym należy umówić się indywidualnie na tel. 602 473 144. Jest też możliwe inne zaaranżowanie oprawy muzycznej z wcześniejszym uzgodnieniem z Ojcem Prowadzącym

Ofiara

 • Składana ofiara jest przeznaczona na utrzymanie kościoła oraz naszej wspólnoty zakonnej kształcącej przyszłych kapłanów. Pragniemy, aby Wasz dar nie był poczytywany tylko jako zapłata za pracę, ale by był wyrazem Waszego zatroskania o Kościół Chrystusa, kóry błogosławi Was w dzień zaślubin.

Dekoracja kościoła

 • Nie gwarantujemy dekoracji kościoła na czas uroczystości. Jeżeli narzeczonym na tym zależy, pozostawiamy to ich inicjatywie. W wypadku, kiedy jednego dnia odprawiane są dwa śluby, dekoracja pozostaje ta sama. Para, która zgłosiła swoją rezerwację wcześniej ma prawo do wyboru dekoracji, w której kosztach partycypują po równo obie pary.
 • W celu dekoracji kościoła nie należy przestawiać znajdujących się w nim sprzętów, używać gwoździ lub pinesek, prosimy o zadbanie, aby ewentualnie używane do dekoracji świece nie zabrudziły woskiem posadzki i ławek kościoła.
 • Dekorację nawy kościoła należy uprzątnąć po zakończeniu ostatniego odprawianego tego dnia ślubu. Za pozostawienie kwiatów użytych do dekoracji ołtarza serdecznie dziękujemy!

Wyjście Pary Młodej

 • Przy wyjściu Pary Młodej z kościoła nie należy używać papierowych i foliowych konfetti oraz farbowanych płatków kwiatów, gdyż mogą one zanieczyścić otaczający teren publiczny przed kościołem.