aktualności klasztoru Poznań wróć


20 października, 2017

Zapraszam gorąco
do śpiewania w tworzącej się w Karmelu scholi
nie tylko akademickiej, ale powszechnej ;-),
bo gromadzącej wszystkich pragnących śpiewać
w Bazylice św. Józefa.
Spotkanie integracyjno-organizacyjne odbędzie się
w niedzielę 5 listopada o godz. 17.30 w sali św. Edyty Stein.