Duszpasterstwo Akademickie

Marzec 8, 2017

Duszpasterstwo Akademickie Karmel jest wspólnotą studentów i osób po studiach. Uczestniczymy we wspólnych spotkaniach, aby razem wzrastać w wierze i w Bogu opierając się na duchowości Karmelu.

W Duszpasterstwie Akademickim spotykamy się w czwartki i w niedziele. W czwartki spotkania odbywają się o godz. 19:30 w cyklu 4-tygodniowym: msza św., konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu, oglądanie filmu /zabawy/spacer. Natomiast w niedziele o godz. 19:00 mamy wspólną mszę akademicką, a po niej dyskutujemy nad niedzielną Ewangelią. Po każdym spotkaniu mamy czas wolny na grupowe rozmowy i biesiadowanie przy herbacie.

Poza tym, trzy razy w roku organizujemy wspólnotowe wyjazdy i rekolekcje. W Duszpasterstwie Akademickim Karmel aktywnie działa również schola, dzięki której możemy rozwijać swoje umiejętności wokalne oraz uwielbiać Pana Boga naszym śpiewem. Próby scholi odbywają się zazwyczaj przed spotkaniami.

Zapraszamy na stronę www.da.poznan.pl