Duszpasterstwo Akademickie

Duszpasterstwo Akademickie Karmel jest wspólnotą studentów. Uczestniczymy we wspólnych spotkaniach, aby razem wzrastać w wierze, czerpiąc z duchowości Karmelu.

W naszym DA spotykamy się w czwartki i w niedziele. W czwartki spotkania odbywają się o godz. 19:30 w cyklu 4-tygodniowym: msza św., konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu, spotkanie (dyskusyjne) tematyczne. Natomiast w niedziele o godz. 19:00 razem jesteśmy na mszy, a po niej dzielimy się słowem Bożym. Po każdym spotkaniu spędzamy wspólnie czas na rozmowach przy herbacie.

Poza tym organizujemy wspólne wyjazdy i rekolekcje.

Zapraszamy na f-b duszpasterstwo.akademickie.poznan.