aktualności klasztoru Poznań wróć

Dziewięciośrodowa nowenna do św. Józefa


26 stycznia, 2023

Dzień 2

Modlitwa do św. Józefa

Święty Józefie, oblubieńcze Bogarodzicy Maryi, Opiekunie rodzin.

Oddaję się pod Twoją szczególną opiekę.

Dopomóż mi w pracy i spełnianiu wszystkich obowiązków.

Broń od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, a zwłaszcza zachowaj od grzechu.

Powierzam Ci moją rodzinę, troski, radości i cierpienia.

Wprowadź Jezusa do mego serca, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, abym osiągnął szczęście doczesne i wieczne. Amen.

Rozważanie

Święty Józefie, żaden inny człowiek nie zrealizował tak doskonale ideału, jakim jest: żyć z Jezusem Chrystusem. Ty spędzałeś z Nim całe dnie, poświęciłeś Mu wszystkie swe myśli, smutki i radości. Ale i my pragniemy spotykać się z Nim nie tylko od święta. Naucz nas, święty Józefie, nowego stylu życia – w codzienności wypełnionej obecnością Jezusa. Niech On przygląda się naszej pracy, niech zasiada z nami do stołu. Ty uczyniłeś ze swego życia nieustanną modlitwę, gdyż w każdym swoim działaniu patrzyłeś na Boga, przypominaj nam stale, że On nawet na chwilę nas nie opuszcza, więc i my możemy w każdej chwili do Niego się zwracać i cieszyć się Jego bliskością. Jesteś „przesławnym potomkiem Dawida”, możesz więc zaświadczyć, że Bóg trwa wiernie przy swoim przymierzu nawet przez pokolenia. Chroń nas przed losem tułacza, który krąży po świecie, szukając tego, co ma tak blisko. Wszak w naszym sercu mieszka Ten, do którego przynależymy.

Litania do św. Józefa

Kyrie eleison. Christe, eleison.Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,– zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, – módl się za nami.

Święty Józefie,

Przesławny potomku Dawida,

Światło Patriarchów,

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Opiekunie Odkupiciela,

Przeczysty stróżu Dziewicy,

Żywicielu Syna Bożego,

Troskliwy obrońco Chrystusa,

Sługo Chrystusa,

Sługo zbawienia,

Głowo Najświętszej Rodziny,

Józefie najsprawiedliwszy,

Józefie najczystszy,

Józefie najroztropniejszy,

Józefie najmężniejszy,

Józefie najposłuszniejszy,

Józefie najwierniejszy,

Zwierciadło cierpliwości,

Miłośniku ubóstwa,

Wzorze pracujących,

Ozdobo życia rodzinnego,

Opiekunie dziewic,

Podporo rodzin,

Podporo w trudnościach,

Pociecho nieszczęśliwych,

Nadziejo chorych,

Patronie wygnańców,

Patronie cierpiących,

Patronie ubogich,

Patronie umierających,

Postrachu duchów piekielnych,

Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

K: Ustanowił go panem domu swego.

W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, + spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.