aktualności klasztoru Poznań wróć

Dziewięciośrodowa nowenna do św. Józefa


18 stycznia, 2023

Dzień 1

Modlitwa do św. Józefa

Święty Józefie, oblubieńcze Bogarodzicy Maryi, Opiekunie rodzin.

Oddaję się pod Twoją szczególną opiekę.

Dopomóż mi w pracy i spełnianiu wszystkich obowiązków.

Broń od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, a zwłaszcza zachowaj od grzechu.

Powierzam Ci moją rodzinę, troski, radości i cierpienia.

Wprowadź Jezusa do mego serca, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, abym osiągnął szczęście doczesne i wieczne. Amen.

Rozważanie

Powołanie człowieka

Święty Józefie, czcząc ciebie – męża i ojca, pracą własnych rąk zarabiającego na utrzymanie rodziny, pragniemy podziękować ci, że swoim prostym życiem pokazałeś nam piękno powołania człowieka i cel naszych trudów. Nie piastowałeś wysokich stanowisk, nie zdobyłeś sławy dzięki zdolnościom naukowym ani artystycznym, a jednak uderza nas twoja wielkość. Ty troszczyłeś się o potrzeby ludzi, których Bóg postawił na twej drodze, a nie o to, czy oni będą cię chwalić i podziwiać. Przypominaj nam nieustannie, jak cenne są te zadania, które czasami uważamy za zwyczajne. Przeciętna rodzina, zwykła praca – oto przestrzeń, którą daje nam Bóg. Święty Józefie, pomóż nam wypełnić ją miłością. Naucz nas odnosić się z szacunkiem do tych, którzy własną pracą i troskliwością sprawiają, że ten świat powoli staje się lepszy, taki, jakim Bóg chciał go oglądać. Przyjmując na siebie obowiązki głowy Najświętszej Rodziny, sprawiłeś, że w ukryciu małego domku w Nazarecie mogła rozegrać się niezwykła tajemnica wcielenia Jezusa Chrystusa. Pomogłeś Bogu stać się człowiekiem, pomóż nam upodabniać się do Niego. Wszystkie swoje podejmowałeś wpatrzony w Jezusa Chrystusa, naucz nas Go naśladować. Niech On nas przemieni na swoje podobieństwo tak, by za naszym pośrednictwem Boża Miłość mogła się coraz pełniej rozlewać po świecie.

Litania do św. Józefa

Kyrie eleison. Christe, eleison.Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,– zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, – módl się za nami.

Święty Józefie,

Przesławny potomku Dawida,

Światło Patriarchów,

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Opiekunie Odkupiciela,

Przeczysty stróżu Dziewicy,

Żywicielu Syna Bożego,

Troskliwy obrońco Chrystusa,

Sługo Chrystusa,

Sługo zbawienia,

Głowo Najświętszej Rodziny,

Józefie najsprawiedliwszy,

Józefie najczystszy,

Józefie najroztropniejszy,

Józefie najmężniejszy,

Józefie najposłuszniejszy,

Józefie najwierniejszy,

Zwierciadło cierpliwości,

Miłośniku ubóstwa,

Wzorze pracujących,

Ozdobo życia rodzinnego,

Opiekunie dziewic,

Podporo rodzin,

Podporo w trudnościach,

Pociecho nieszczęśliwych,

Nadziejo chorych,

Patronie wygnańców,

Patronie cierpiących,

Patronie ubogich,

Patronie umierających,

Postrachu duchów piekielnych,

Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

K: Ustanowił go panem domu swego.

W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, + spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.