aktualności klasztoru Poznań wróć

Nowenna VIII dzień


28 czerwca, 2017

Modlitwa wstępna (odmawiana każdego dnia):

Święta Dziewico Maryjo,Ty, która jesteś Pełna Boga i promieniujesz Jego Światłem!

Kiedy noszę szkaplerz, znak mojej przynależności do Ciebie, wiem, że Ty teraz i zawsze jesteś ze mną, aby mnie chronić i prowadzić.Ucz mnie być podobnym do Ciebie, być prostym, otwartym i czystym sercem – jak Ty. Pomóż mi formować moje wnętrze na wzór Twego serca, abym moje myśli, uczucia i pragnienia wyzwolił z niewoli zajmowania się sobą i wprowadził je w przestrzeń Bożej wolności. Tak jak Ty chcę czuwać, słuchać i przyjmować.Wskaż mi drogę do wewnętrznej ciszy, gdzie będę mógł chwalić i radować Boga tak jak Ty, przez to, że pozwolę Mu we mnie być Bogiem. Święta Matko Boga, pragnę być przyobleczony w Twoje duchowe piękno, dlatego też proszę Cię o łaskę, aby szkaplerz zawsze przypominał mi o wielkich rzeczach, które Bóg chce mi uczynić, tak jak uczynił Tobie. Pomóż mi oddać siebie Bogu całkowicie, w zaufaniu, że On zawsze wie, co jest dla mnie najlepsze. O to proszę Ciebie, Łaskawa, Dobra, Miłościwa Dziewico Maryjo. Tobie się zawierzam. Amen.

Dzień ósmy (14 lipca)

Rozważanie:

Najświętsza Dziewico Maryjo, Ozdobo Karmelu i nasza Matko. Dar Szkaplerza świętego jest widzialnym znakiem Twojej ku nam miłości. Z woli Twojego Syna zechciałaś nas przygarnąć jako najmilsze dzieci Twoje. Opiekuj się nami i wyjednaj u Jezusa tę łaskę, abyśmy nigdy Ciebie nie zasmucali, lecz zawsze byli Twoją radością i chwalą.

Chwila ciszy.
Wyjednaj nam, o Najświętsza Dziewico, tę łaskę, o którą z pokorą i ufnością, za Twoim pośrednictwem, prosimy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen

Litania do Maryi, Matki Karmelu
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Dziewicza Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Zapowiedziana proroczo przez Eliasza,
Patronko i Pani Karmelu,
Królowo, Ozdobo Karmelu,
Matko i Siostro nasza,
Opiekunko Karmelu,
Chroniąca nas szkaplerzem świętym,
W historii Karmelu zawsze obecna,
Błogosławiona Dziewico z Góry Karmel,
Chwało Góry Karmel,
Kwiecie Karmelu,
Gwiazdo morza,
Bramo nieba,
Życie i nasza nadziejo,
Matko najsłodsza,
Matko miłosierdzia,
Matko pięknej miłości,
Matko łaski Bożej,
Matko Dziewico,
Dziewico Czystego Serca,
Dziewico Niepokalana,
Oblubienico Ducha Świętego,
Mieszkanie Trójcy Świętej,
Przeczysty obrazie Kościoła,
Mistrzyni życia duchowego,
Nosząca Słowo Boga,
Dziewico zasłuchana w Słowo,
Dziewico czuwająca,
Dziewico cicha i ukryta,
Zachowująca w sercu wszystkie Boże sprawy,
Trwająca na modlitwie,
Trwająca mężnie w mroku wiary,
Zawsze uległa Duchowi Świętemu,
Posłuszna woli Ojca,
Idąca za Chrystusem aż do stóp krzyża,
Oczekująca ufnie na zmartwychwstanie Pana,
Zjednoczona z Jezusem w bólu i radości,
Doskonała uczennico swojego Syna,
Pierwsza spośród ubogich Pana,
Pokorna służebnico Pańska,
Wzorze modlitwy i wyrzeczenia,
Wzorze kontemplacji i wstawiennictwa,
Wzorze naszego oddania się Bogu,
Maryjo, miłująca obecności,
Towarzysząca nam w pielgrzymce wiary,
Przewodniczko na Górę Karmel,
Królowo szkaplerza świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
  1. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
  2. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się.
Boże, z Twojej dobroci otrzymaliśmy Niepokalaną Dziewicę Maryję za Matkę i Królową Karmelu; spraw, abyśmy będąc na świecie Jej wiernym obrazem, tak jak Ona ustawicznie rozważali Twoje słowo, Jej sercem miłowali braci i pociągali ich do Chrystusa, życie za nich oddając. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  • * Modlitewnik szkaplerzny- Wydawnictwo FLOSCARMELI