aktualności klasztoru Poznań wróć

JUBILEUSZ O. PIOTRA


25 kwietnia, 2024

 

Jubileusz profesji zakonnej o. Piotra od Matki Bożej

         Dnia 15 kwietnia o. Piotr od Matki Bożej (Neumann) w klasztorze poznańskim, razem ze wspólnotą braci prowincji warszawskiej świętował swój jubileusz 50 – lecia profesji zakonnej. Data rocznicy to 28.08.2023 r., jednak dopiero teraz pojawiła się sposobność do świętowania. O. Piotr swoje pierwsze śluby złożył w Czernej w 1973 r. w 20 roku życia.

         Jubileuszowej Mszy św. przewodniczył sam o. Piotr. Natomiast homilie wygłosił o. Wojciech Ciak OCD. Kaznodzieja przybliżył zgromadzonym koleje życia o. Piotra w karmelu terezjańskim „na drodze zbawienia, jaką wybrał”. Szczególnie podkreślił trzy jego charakterystyczne posługi, które sprawował. Na pierwszym miejscu została wymieniona posługa prowincjała w latach 1993 – 1996. Stanął wówczas przed wyjątkowo odpowiedzialnym i ważnym zadaniem, ponieważ był pierwszym wyższym przełożonym nowo powstałej prowincji warszawskiej. W związku z tą posługą kaznodzieja wyróżnił duże zaangażowanie o. Piotra w otwarcie eremickiego domu modlitwy w Drzewinie.

         Drugą ważną posługę sprawował jako wykładowca z historii Kościoła z tytułem dr hab. Zostało przy tym podkreślone duże jego zaangażowanie w nauczanie. Z kolei na trzecim miejscu zostało uwzględnione pełnienie funkcji archiwisty. Tą posługą, również z zaangażowaniem sprawuje aż do dzisiaj.

         Podczas jubileuszowej homilii o. Wojciech odwołał się także do słów samego o. Jubilata, który w jednym z wygłoszonych kazań z okazji rocznicy prowincji zaznaczył, że „nasi bracia, poprzedzający nas w zakonie, cechowali się miłością do Kościoła”. W tych słowach możemy odnaleźć zachętę, by za ich przykładem również rozpalać tę miłość w sobie. W innym przytoczonym fragmencie o. Piotr mówił o tym, że „nasz zakon jak i prowincja dysponuje potencjałem, z którego będziemy sądzeni przed Bogiem”. To dla nas wciąż aktualne wezwanie do rozeznawania znaków czasu i formy posługi duchowej, jaką podejmujemy.

         Na koniec kaznodzieja wspomniał o rodzicach o. Jubilata, którzy dla swojego syna byli wzorem oraz wspierali go na drodze powołania. Sam o. Piotr na zakończenie Eucharystii, wspominając
z wdzięcznością swoich rodziców dodał, że dla niego oraz dla jego trzech braci byli oni kochający, ale także wymagający.

         Ojciec Piotr odnowił swoje śluby zakonne, które składał pierwszy raz 50 lat temu. Dziękujemy za lata jego dotychczasowej modlitwy i pracy w naszych wspólnotach. Życzymy błogosławieństwa Bożego na dalsze lata.

 

BR. Bartłomiej OCD