aktualności klasztoru Poznań wróć

Pierwsza środa nowenny


20 stycznia, 2021

Dzień 1.

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA odmawiana po każdej mszy św. w sanktuarium 

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi, Opiekunie rodzin.

Oddaję się pod Twoją szczególną opiekę.
Dopomóż mi w pracy i spełnianiu wszystkich obowiązków.
Broń od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała, a zwłaszcza zachowaj od grzechu.
Powierzam Ci moją rodzinę, troski, radości i cierpienia.
Wprowadź Jezusa do mego serca, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, abym osiągnął szczęście
doczesne i wieczne. Amen.

POWOŁANIE CZŁOWIEKA

Święty Józefie , czcząc ciebie – męża i ojca, pracą własnych rąk zarabiającego na utrzymanie rodziny, pragniemy podziękować ci, że swoim prostym życiem pokazałeś nam piękno powołania człowieka i cel naszych trudów. Nie piastowałeś wysokich stanowisk, nie zdobyłeś sławy dzięki zdolnościom naukowym ani artystycznym, a jednak uderza nas twoja wielkość. Ty troszczyłeś się o potrzeby ludzi, których Bóg postawił na twej drodze, a nie o to, czy oni będą cię chwalić i podziwiać. Przypominaj nam nieustannie, jak cenne są te zadania, które czasami uważamy za zwyczajne. Przeciętna rodzina, zwykła praca – oto przestrzeń, którą daje nam Bóg. Święty Józefie, pomóż nam wypełnić ją miłością. Naucz nas odnosić się z szacunkiem do tych, którzy własną pracą i troskliwością sprawiają, że ten świat powoli staje się lepszy, taki, jakim Bóg chciał go oglądać.

Przyjmując na siebie obowiązki głowy Najświętszej Rodziny, sprawiłeś, że w ukryciu małego domku w Nazarecie mogła rozegrać się niezwykła tajemnica wcielenia Jezusa Chrystusa. Pomogłeś Bogu stać się człowiekiem, pomóż nam upodabniać się do Niego. Wszystkie swoje prace podejmowałeś wpatrzony w Jezusa Chrystusa, naucz nas Go naśladować. Niech On nas przemieni na swoje podobieństwo tak, by za naszym pośrednictwem Boża Miłość mogła się coraz pełniej rozlewać po świecie.

Modlitwa:

Święty Józefie, Opiekunie Jezusa, jesteśmy szczęśliwi, że możemy nazywać ciebie także naszym opiekunem. Przez wiele lat byłeś tak blisko Jezusa, prowadź nas, prosimy, do Boga, który w naszej duszy chce mieć swój dom. Uproś nam tę łaskę, byśmy, za twoim przykładem, zawsze mówili Mu „tak”, zwłaszcza w tych sprawach, za które modlimy się w tej nowennie. Daj nam dostrzec w naszych bliskich, jak i w nieznajomych, posłańców, których Pan wysyła, byśmy razem budowali Jego królestwo.

Litania do św. Józefa

Kyrie eleison, — Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. — Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, — zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, —

Duchu Święty, Boże, —

Święta Trójco, jedyny Boże, —

Święta Maryjo, — módl się za nami.

Święty Józefie, —

Przesławny Potomku Dawida, —

Światło Patriarchów, —

Oblubieńcze Bogarodzicy, —

Przeczysty Stróżu Dziewicy, —

Żywicielu Syna Bożego, —

Troskliwy Obrońco Chrystusa, —

Głowo Najświętszej Rodziny, —

Józefie najsprawiedliwszy, —

Józefie najczystszy, —

Józefie najroztropniejszy, —

Józefie najmężniejszy, —

Józefie najposłuszniejszy, —

Józefie najwierniejszy, —

Zwierciadło cierpliwości, —

Miłośniku ubóstwa, —

Wzorze pracujących, —

Ozdobo życia rodzinnego, —

Opiekunie dziewic, —

Podporo rodzin, —

Pociecho nieszczęśliwych, — Nadziejo chorych, —

Patronie umierających, —

Postrachu duchów piekielnych, —

Opiekunie Kościoła Świętego, —

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — zmiłuj się nad nami.

P: Ustanowił go panem domu swego.

W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się:

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* z „Modlitewnik do św. Józefa ” – FLOS CARMELI