aktualności klasztoru Poznań wróć

św. Tereska i konkurs dla dzieci


14 września, 2017

KONKURS PLASTYCZNY:

„Jak Terenia jestem małym kwiatkiem w Bożym ogrodzie”

Tu do ściągnięcia: Konkurs plastyczny-ogłoszenie konkursu

Organizator konkursu: Sanktuarium św. Józefa- Klasztor Karmelitów Bosych w Poznaniu

 

  1. Cele konkursu: – pogłębianie rozumienia istoty małej drogi świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, która polega na całkowitym zawierzeniu Jezusowi i kochaniu w ukryciu, stawaniu się pokornym, ubogim w duchu i prostym, a także rozwijanie kreatywnego myślenia, wrażliwości estetycznej na otaczający świat oraz rozwijanie talentów plastycznych.

 

  1. Konkurs przeprowadzony zostanie w  kategoriach:

– dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat

– dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat

-uczestnicy powyżej 12 lat

 

  1. Tematem konkursu jest interpretacja plastyczna słów św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Zrozumiałam, że wszystkie kwiaty, które stworzył są piękne, że blask róży i biel lilii nie odbierają zapachu małemu fiołkowi, ani zachwycającej prostoty stokrotce. Zrozumiałam, że gdyby wszystkie małe kwiatki chciały być różami, przyroda straciłaby swój wiosenny strój, pola nie byłyby już ozdobione kwiatkami… Tak samo jest w świecie dusz, który jest ogrodem Jezusa. Chciał  stworzyć wielkich świętych, których można porównać do lilii i róż, ale stworzył również mniejszych i tych, którzy muszą się, zadowolić tym, że są stokrotkami i fiołkami przeznaczonymi na to, żeby radować oczy Dobrego Boga, kiedy spuszcza wzrok na swoje stopy.” (A2v w: Dzieje duszy, Flos Carmeli 2005). Szukanie odpowiedzi na postawione sobie pytanie, jakim kwiatem chcę być w ogrodzie Bożym, jak wyglądałby taki ogród i przestawienie tego w formie plastycznej.

 

  1. Udział w konkursie polega na wykonaniu jednej pracy indywidualnej w dowolnej technice plastycznej płaskiej na formacie A3 lub A4 (kredka, mazaki, ołówek, malarstwo.)

 

  1. Prace należy dostarczyć do dnia 30 września 2017 roku, pozostawiając na furcie ( godz. otwarcia furty: 9.00-13.00 i 15.00-19.00;  niedz. 9.00-13.00)  bądź do 26 września wysyłając pocztą na adres: Klasztor Karmelitów Bosych, ul. Działowa 25, 61-747 Poznań

 

  1. Każda praca powinna na odwrocie zawierać: nazwę konkursu, imię, nazwisko, wiek autora, adres.

 

  1. Prace konkursowe oceniać będzie dnia 30 września komisja powołana przez organizatora

 

  1. Nadesłane prace zostaną wystawione.

 

9.W każdej kategorii konkursowej przyznane zostaną nagrody.

 

10.. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Prawa autorskie przechodzą na organizatora. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne promowanie ich prac przez organizatora konkursu oraz podanie ich danych osobowych do publicznej wiadomości.

 

  1. Wyniki konkursu zostaną podane 1 października 2017 roku, zostaną również opublikowane na stronie internetowej: poznan.karmelicibosi.pl