aktualności klasztoru Poznań wróć

Teaser nowej strony + [#FILM]


17 marca, 2017

NOWY PORTAL DUCHOWOŚCI KARMELITAŃSKIEJ – KARMELICIBOSI.PL

Chcemy Wam przedstawić nowy Portal Internetowy Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, który został stworzony przez ekipę Saint Pierre | myWorks oraz naszych współbraci.

Adres bardzo prosty do zapamiętania karmelicibosi.pl

Ma on pełnić rolę nowej komunikacji między nami, wymiany różnych wydarzeń jakie mają miejsce w Prowincji, jak i w naszym karmelitańskim świecie. Ma również aktywnie uczestniczyć z naszym duchowym bogactwem w ewangelizacji cyberprzestrzeni. Ostatecznie w tej cyberprzestrzeni, to jesteś właśnie Ty, który teraz to czytasz. Pragniemy przekazać Ci duchowy pokarm, abyś mógł go duchowo smakować, a nawet nim się karmić i kierować swoje serce do realnej obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Pragniemy przekazać bogatą czytelnie, która będzie dla Ciebie pogłębieniem Twojej formacji. Damy Ci codzienne rozważanie Słowa Bożego napisane przez nasze współsiostry – karmelitanki bose. Słowo zza krat. Ofiarujemy Ci słowo Ojca Wilfrida Stinissena do niedzielnych ewangelii. A nadto wiele ciekawych myśli, rozważań, refleksji naszych braci i sióstr oraz osób zaprzyjaźnionych z Karmelem.

Zapraszamy do współtworzenia tego portalu i Ciebie Drogi Czytelniku.

Jednak istotnym jest też Twoje twórcze włączenie się w życie tego portalu swoim niepowtarzalnym bogactwem, abyś twórczo i duchowo mógł zainspirować czy zapalić innych do duchowego prowadzenia się w Duchu Świętemu.

Informuj co się dzieje. Dziel się głębią swego ducha.

Oprócz tych górnolotnych celów, jest również cały pakiet informacyjny o wydarzeniach ogólnoprowincjalnych, ale i tych w poszczególnych wspólnotach. Mają one rozbudzać zainteresowanie i umożliwiać spotkanie z duchowością Karmelu zwłaszcza ludziom młodym, którzy traktują cyberprzestrzeń jako okno na świat. Oczywiście ważne jest, aby potem pomóc tym zainteresowanym przejść od wirtualnego świata do rzeczywistego świata modlącej się wspólnoty chrześcijańskiej.

Szukaj tajemniczej, ale realnej i głębokiej obecności ukrytego Boga.

Zachęca i poleca o. Jan Piotr Malicki, ocd
Prowincjał Warszawskiej Prowincji
karmelitów bosych

https://youtu.be/CvYTkusk8uM