Duszpasterstwo Rodzin

Marzec 13, 2017

Charyzmatem naszej wspólnoty jest duch jedności, który wyraża się w modlitwie, pracy, tworzeniu więzi i solidarności między rodzinami oraz podążaniem do świętości za przykładem błogosławionych rodziców świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.

Charakteryzuje nas również:

 • EKLEZJALNOŚĆ – świadome włączanie się w aktualne potrzeby Kościoła w poczuciu odpowiedzialności za jego rozwój, aktywne uczestniczenie w życiu Kościoła,
 • MARYJA I ŚWIĘTY JÓZEF – zawierzenie Matce Kościoła i Królowej Karmelu oraz św. Józefowi,
 • RODZINNOŚĆ – wrażliwość na potrzeby rodziny, wychowanie młodego pokolenia do świadomego podejmowania powołania chrześcijańskiego i rodzinnego.

Wspólnota Rodzin bł. Zelii i Ludwika Martin to:

 • wspólna Eucharystia rodziców i dzieci,
 • wspólne przeżywanie radości chrześcijańskiej,
 • formacja duchowa i intelektualna,
 • spotkania w grupach dla rodziców i dzieci,
 • poznawanie życia i drogi do świętości Świętych Karmelu,
 • spotkania w grupach dla dzieci i rodziców,
 • poznawanie życia i drogi do świętości Świętych Karmelu,
 • spotkania integracyjne, agapy.