Piwnica Duchowa

Piwnica duchowa” to spotkania z artystami, literatami i duchownymi, które odbywają się od początku lat 90-tych minionego stulecia w Samotni Św. Rafała w Klasztorze Karmelitów Bosych w Poznaniu.

Posłuchaj i pobierz nagrania z konferencji.

„Piwnica duchowa” stanowi jedną z form działalności Instytutu Duchowości „Carmelitanum” w Poznaniu, w ramach której odbywają się następujące cykle spotkań comiesięcznych:

Każdy z tych cykli ma swoje odrębne przesłanie, ale ogólnym ich celem jest wskazanie na potrzebę powiązania życia duchowego z kulturą i na to, że najwyższą formą kultury jest życie mistyków, u których dokonuje się przedziwne powiązanie doświadczenia swojego życia z jego rozumieniem i wyrażeniem przez piękno świadectwa utrwalonego w dziełach ich życia.

Staramy się w tych poszczególnych cyklach uwrażliwiać na treści karmelitańskie i bliskie duchowości naszych świętych mistyków.

Zapraszamy do obejrzenia nagrań z ostatnich spotkań: FILM