Regulamin

REGULAMIN KARMELITAŃSKICH WARSZTATÓW
LITURGICZNO-MUZYCZNYCH

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. Uczestnik Karmelitańskich Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych oświadcza, iż dane osobowe zostały przez niego podane dobrowolnie, a przed wyrażeniem zgody zapoznał się z informacjami, których podanie jest wymagane zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

2. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora wydarzenia: Karmelitańskie Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne i Klasztor Karmelitów Bosych pw. św. Józefa w Poznaniu, w celu rejestracji na Warsztaty, w tym otrzymywaniu komunikatów dotyczących Warsztatów w formie wiadomości e-mail lub ewentualnie w postaci kontaktu telefonicznego i wiadomości SMS. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w Warsztatach. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku ze swoim udziałem w poszczególnych etapach Warsztatów.