Wspólnota św. Moniki

Wspólnota św. Moniki powstała 8. grudnia 2009 r. Skupia rodziców, którzy postanowili modlitwą prosić Boga o opiekę nad swoimi dziećmi, wystawionymi na niebezpieczeństwa świata, by „czyniły postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2,52).

Ponadto, wzorując się na ofiarnej miłości św. Moniki do swego syna św. Augustyna, pragną w szkole rodzicielstwa św. Moniki odnajdywać prawdę, że ich dziecko jest także bliźnim, za którego odpowiadają przed wspólnym Ojcem w niebie.

Zapraszamy na stronę www.wspolnotaswietejmoniki.pl